Tarieven 2018

Volwassenen

 

1.  Tarieven wanneer u zonder tussenkomst van de zorgverzekeraar graag deskundig en inspirerend wil worden geholpen. 

 

2. Tarieven die door de Nederlandse zorgautoriteit (Nza) zijn vastgesteld onder voorwaarde van een dsm-diagnose. U kunt een privacy verklaring tekenen zodat uw gegevens prive blijven.  Basis GGZ (BGGZ) (vergoed). NB: M.i.v. 1 augustus 2018 vervalt deze optie tot nadere orde. Open Spirit neemt wel zelf betalende klanten aan. 

 

 

ad 1:

Sessie van 1 uur  : €  85   

Sessie 1 1/2 uur  : € 120  

Sessie 2 uur        : € 150 

 

Zakelijk tarief/ declaratie op bedrijf  €150 / uad 2: (vervalt tot nadere orde m.i.v. 1 aug 2018) 

Kort (BK)        -  €  487,26    - max 5 gesprekken * 

Middel (BM)    -  €  830,23    - max 8 gesprekken *

Intensief (BI)  -  € 1301,85   - max 13 gesprekken *

Chronisch       -  € 1201,50   - max 13 gesprekken *

[OVP - € 198,88 ]

 

*Gesprekken volgens de verzekeringsnorm duren 50 min.

Open Spirit hanteert 60 min voor dezelfde prijs.

 

 

In het pakket kan ook telefonisch contact, verslaglegging, overleg met anderen, email e.d. zitten. Dit afhankelijk van wat u nodig heeft. 

Het bedrag wordt verrekend met uw jaarlijkse eigen risico (€385). 

Het verschilt per verzekeraar of er 100%-80%-65%-50% vergoed wordt. Ik heb geen contract met de verzekeraars. Vraag vooraf goed na wat u ontvangt.

 

Psychologische zorg volgens bovenstaande voorwaarden zit in het Basispakket. Sommige verzekeraars bieden extra vergoeding via het aanvullende pakket.  Niet alle diagnoses worden vergoed. We bespreken samen wat de beste mogelijkheid is voor u.

 

De praktijk staat geregistreerd op naam van : J.Nijdam

 

 

Tenslotte Praktisch

U betaalt in principe per sessie. 

Wanneer u een pakket heeft betaalt u ook per sessie (tenzij anders afgesproken). U krijgt een deel-factuur.  Aan het eind van alle sessies krijgt u de eindfactuur en deze kunt u indienen bij uw verzekeraar. Informeer vooraf wat u terugkrijgt. 

Bij coaching zonder vergoeding kunt u uw factuur bewaren tot aan het eind van het jaar en aftrekken bij de belasting als ziekte/zorgkosten of nascholing. U krijgt dan van de belastingdienst een deel van het geld terug.