Nieuwetijds Psychologie 

Spirituele Coaching 

 

Integrale visie van Pedagogiek, Spiritualiteit en Psychologie 

 

In deze integrale visie wordt er vanuit gegaan dat ieder mens uniek is en leeft in verbinding met het grotere geheel.

Er wordt gewerkt vanuit vertrouwen in de innerlijke kracht en wijsheid van elk mens zelf. 

Meer specifiek over Spirituele Coaching 

 

Individueel 

Ieder mens weet vaak diep van binnen waar de oplossing ligt en wat het verlangen is waarnaar hij of zij onderweg naar toe is. 

Ik begeleid volwassenen prive en zakelijk met als doel om weer in contact te treden met het eigen kompas. En te leven vanuit persoonlijke vreugde, kracht en wijsheid. Het leven vraagt ons regelmatig het pad te herijken, patronen de doorzien en oude zaken te verwerken om verder te kunnen gaan. 

Het is een pad van bewustwording, waarbij zowel problemen als verlangens de richtingaanwijzers zijn.

Welkom is iedereen die meer wil leven vanuit zijn of haar essentie. 

 

Zakelijke coaching, betreffende werk of prive onderwerpen kan plaatsvinden met vergoeding van de werkgever of gedeclareerd worden op naam van het eigen bedrijf. 

Alle andere begeleiding kan plaatsvinden op basis van verwijzing van de huisarts of gewoon vanuit eigen behoefte aan meer helderheid.

 

Werkwijze

In een eerste gesprek wordt besproken wat de vragen, problemen en doelen zijn en aan het eind van het gesprek zetten we op basis daarvan een lijn uit. Open Spirit sluit met haar veelzijdige ervaring nauwkeurig aan op de vraagsteling van de klant. Begeleiding bestaat uit het stellen van de juiste vragen, luisteren en het brengen van verdieping. En daarnaast zijn er beproefde werkvormen die het thema verhelderen. 

Werkwijze leidt veelal snel tot inzichten en veranderingen. Ervaring is dat als de kern is geraakt veel stappen zich als vanzelf gaan ontvouwen. 

 

Thema's : 

Werk, Levensvisie, Burnout, HSP, Relaties, Vriendschappen, Trauma's, Angsten en Depressies, Verlies en Rouw, Adhd, Omgaan met Heldere waarnemingen en vorige levens (indien aan de orde), Ouderschap, Leiderschap

 

Spec. Leraren: omgaan met de leerlingen, organisatie,  authenticiteit in de klas, inzicht in wat draag je werkelijk over en waarom

 

Werkvormen

Verdiepende Gesprekken

EMDR (bij angst en trauma)

Familie-en systeem opstellingen

Organisatie opstellingen

Emotional Freedom Technique (EFT)

Elementen vanuit NLP

Oefeningen m.b.t. HSP

Natuur als middel / Wandel-gesprekken buiten

Visualisatie-Meditatie 

Ademoefeningen bij stress

Kennis en methodieken t.b.v omgaan met heldere waarnemingen

Hermeneutiek 

 

Spec. Leraren: Aanvullende methodieken en inzichten aangaande leraarschap

 

Optie:

Healing (als woorden te kort schieten of in acute situaties).