Nieuwetijds Psychologie 

Spirituele Coaching 

 

Integrale visie van Pedagogiek, Spiritualiteit en Psychologie 

 

In deze integrale visie wordt er vanuit gegaan dat ieder mens uniek is en leeft in verbinding met het grotere geheel.

Er wordt gewerkt vanuit vertrouwen in de innerlijke kracht en wijsheid van elk mens zelf. 

 

 

Kinderen en Ouders

Ieder kind en elke ouder weet vaak diep van binnen waar de oplossing ligt of wat het verlangen is. Problemen in je gezin brengen groei en uitdagingen. Het gedrag van het kind is vaak een aanleiding om de verbinding innerlijk of met elkaar te versterken.

Kinderen vertellen hun antwoorden in hun spel, hoe klein ze ook zijn. Soms maken zij moeilijke situaties mee die verwerking nodig hebben. 

Ik begeleid kinderen en hun ouders om weer bij hun persoonlijke vreugde, kracht en wijsheid uit te komen en oud verdriet, patronen of blokkades te transformeren.

Welkom is elk kind dat hulp nodig heeft en elke ouder die bewust ouderschap nastreeft.  

 

 

Werkwijze

Ouders zijn welkom wanneer er zorgen zijn rondom het kind of de gezinssituatie als geheel. Er is een kennismakingsgesprek en daarna zetten we een lijn uit. Behandeling kan snel starten. Jonge kinderen kunnen geobserveerd worden in het bijzijn van een ouder. Iets oudere kinderen komen zelf en dan wacht de ouder in de wachtkamer of haalt het kind later op.

 

Ik werk vanuit een positieve invalshoek, diagnoses mogen maar hoeven niet en leg het accent op mogelijkheden. 

 

Er is de mogelijkheid om gesprekken te hebben over de opvoeding en de rol als ouder. En kinderen kunnen indiviudeel begeleid worden in combinatie met een goede terugkoppeling naar ouders. 

 

Alle kinderen zijn welkom. Ik heb ervaring met diverse niveau's en gedrags thematieken.

 

Expertise heb ik tevens op het gebied van hooggevoeligheid; kinderen die veel meer zien en voelen dan de meeste volwassenen (aura's, overledenen, ziekte zien, overprikkeling) Tegenwoordig is dit bij 1 op de 5 kinderen aan de orde. Binnen deze groep is een groot aantal kinderen die de diagnose adhd, pdd of anderzins gedragsproblematiek krijgen. Soms 'onterecht' als gevolg van het feit dat hooggevoelige kinderen en hun gedrag in de hulpverlening nog niet altijd goed worden herkend.

Ook bij problemen op school blijkt deze groep nog niet altijd te worden herkend. Door de coaching en het inzicht kunnen problemen vaak relatief snel worden opgelost of voorkomen. 

 

Kinderthema's:

zelfvertrouwen 

gedragsproblemen

adhd

pdd

angsten

schoolproblemen

meegemaakte (schokkende) gebeurtenissen

eetproblemen

 

Second opinion: Heeft u een verslag of een visie gekregen over uw kind waaraan u twijfelt ? Ik ben bekend met het lezen en analysren van diagnostische verslagen en middels gesprek en observatie van uw kind geef ik graag een second opinion. 

 

 

Werkvormen Kinderen:

Gesprek

EMDR (bij angst en trauma),

EFT

Spel

Tekenen

Mindfulness oefeningen en visualisaties

Droomverhalen

Oefeningen in de natuur

Ademoefeningen

 

Pubers: + Mind-mappen, Oefeningen om goed bij jezelf te blijven in de klas 

Emotional Freedom Technique (EFT)

 

Inzichtelijke uitleg tav het omgaan met heldere waarnemingen

 

 

Optie:

Healing (als woorden te kort schieten of in acute situaties).